Systemy reprezentacji a copy, czyli jak pisać dla wzrokowca i słuchowca