Wygraj byczy kalendarz! • Tekstowni.pl
...

Wygraj byczy kalendarz!

Dziś nie będzie żadnych mądrości. Żadnych rad i pouczeń. Opowiem Ci historię pewnego kalendarza z edycji baaaardzo limitowanej, liczącej zaledwie 3 egzemplarze. I powiem Ci, co zrobić, żeby jeden z tych egzemplarzy już za kilka dni (jeśli Poczta Polska sprawi się, jak należy) znalazł się u Ciebie.

yyyy

Na początku był pomysł. Pomysł na fanpage, pomysł na byczka i pomysł na kalendarz z byczkiem. Bo czemuż by nie? Wszyscy robią i rozdają kalendarze, dlaczego nie mielibyśmy i my? Tym bardziej, że nasz będzie byczy! A kto nie chciałby mieć byczego kalendarza na cały byczy niewątpliwie rok (bo czy z byczym kalendarzem rok może nie być byczy?).

No i się zaczęło. Najpierw moje potężne zmagania z InDesignem. Żadna tam Canva i tym podobne podróbki. Jak robić, to profesjonalnie.

Potem zmagania Pawła, mojego Męża, z drukarnią. Nauczyliśmy się, że:
• kolejność stron w dokumencie do wydruku to czarna magia (na szczęście mamy mocne zęby i udało nam się ją rozgryźć);
• to, co mówi jeden pan w drukarni, to niekoniecznie dla drugiego musi być wiążące,
• zawsze należy sprawdzać kolejność stron w każdym, każdziusieńkim egzemplarzu, bo nawet jeśli w pierwszych dwóch po maju następuje czerwiec, to w trzecim po maju może być październik.

Nauki trwały dość długo i nie obeszło się bez wpadek. Marginesy jakoś się skurczyły w drukowaniu (oj, no dobra, z przejęcia zapomniałam je ustawić podczas „profesjonalnego” składu 😉 ), jedna literka jest czarna, a powinna być szara (buuu!), ale…

Ale jest pięknie! Mamy 3 śliczne (naszym zdaniem 😛 ) kalendarze. Każdy złożony z 7 kartek formatu A4 (miesiące drukowane dwustronnie i ułożone we właściwej kolejności!). Papier kredowany mat o gramaturze 250 g (mówiąc po ludzku: taki gruby i śliski 😉 ), wszystko docięte i umieszczone na spiralce – gotowe do powieszenia na ścianie. Na każdej stronie jest byczek – jeden z tych, jakie pojawiały się na naszym fanpage’u w piątki.

I teraz chcemy te 3 kalendarze rozdać. Oto regulamin zabawy:

regulamin-obrazek

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu są właściciele fanpage’a Tekstowni.pl.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia
związane z konkursem należy kierować wyłącznie do organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 20 do 21 XII 2016 r.
7. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (DzU z 2004 r. nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami).

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które polubiły fanpage Tekstowni.pl.
2. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że:
a) akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w regulaminie,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności za przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.

§ 3 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie zamieszczone w poście na fanapege’u Tekstowni.pl dnia 20 XII br.
2. Każdy użytkownik jest uprawniony do 1 zgłoszenia.
3. Ważne są wyłącznie zgłoszenia udzielone przez osoby posługujące się kontem prywatnym.
4. Konkurs przebiega następująco:
a) w dniach 20–21 XII uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia,
b) 22 XII wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u Tekstowni.pl,
c) w ciągu dwóch dni od dnia ogłoszenia wyników, czyli do godz. 23.59 dn. 23 XII zwycięzcy konkursu prześlą na adres mailowy kontakt[małpa]tekstowni.pl swoje dane adresowe w celu wysyłki nagród (imię, nazwisko, pełny adres).W przypadku braku kontaktu ze strony laureatów organizator wybierze kolejną osobę lub osoby.

§ 4 Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 3 kalendarze na 2017 r. o wartości 29 zł/szt.
2. Nagrody zostaną przyznane 3 osobom, których zgłoszenia będą wyróżniały się oryginalnością i kreatywnością.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do oceny zgłoszeń konkursowych wg własnego uznania.
4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców listem poleconym.

§ 5 Prawa autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem zgłaszanego tekstu i posiada do niego prawa autorskie majątkowe oraz że zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich.
2. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§ 6 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników e-mailowo na adres organizatora.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
3. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności wyboru laureatów i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Powodzenia! 🙂

Co o tym myślisz?

%d bloggers like this: