Odpowiedzi i wyjaśnienia do quizu ortograficznego

 

1. Znany bloger został ostatnio shejtowany. 
Znany bloger został ostatnio zhejtowany. 

Zasady są jednoznaczne — przed h dodajemy przedrostek z-. 

 

2. Mam mentlik w głowie. 
Mam mętlik w głowie. 

Piszemy mętlik (nie: mentlik) analogicznie do przymiotnika mętny.

 

3. Musisz dowieść, że masz rację. 
Musisz dowieźć, że masz rację. 

Czasowniki zakończone na -wieść możemy rozpoznać po tym, że w odmianie ś wymienia się na d: dowiodłem.

 

4. Mój angielski jest na poziomie średniozaawansowanym. 
Mój angielski jest na poziomie średnio zaawansowanym. 

Średnio zaawansowany to połączenie przysłówka (pierwszy wyraz) z przymiotnikiem. Takie wyrażenia zasadniczo zapisujemy osobno, w CV należy wspominać o znajomości języka na poziomie średnio zaawansowanym (nie: średniozaawansowanym).

 

5. Moja siostra skończyła studia na kierunku Filologia Polska. 
Moja siostra skończyła studia na kierunku filologia polska. 
Moja siostra skończyła studia na kierunku Filologia polska. 
Moja siostra skończyła studia na kierunku filologia Polska. 

Nazwy języków ani kierunków studiów nie wymagają wielkich liter.

 

6. Muszę porozmawiać z drem Nowakiem.
Muszę porozmawiać z dr Nowakiem.
Muszę porozmawiać z dr. Nowakiem.

Jeśli piszemy o dr. Kowalskim, skrót dr. należy odczytywać jako doktorze. Zapisy bez kropki są możliwe tylko wtedy, gdy skrót zawiera ostatnią literę wyrazu, np. mgr – bo magister, dr – bo doktor.

 

7. 10 zł za 1 kg. ziemniaków? To przesada! 
10 zł. za 1 kg ziemniaków? To przesada! 
10 zł za 1 kg ziemniaków? To przesada!
10 zł. za 1 kg. ziemniaków? To przesada!

Kropki nie stawia się po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek pieniężnych.

 

8. Zaczekaj 5 min, zaraz przyjdę. 
Zaczekaj 5 min., zaraz przyjdę. 

Właściwy jest zapis bez kropki (zgodny z regułą, że kropki nie stawia się po jednostkach miar i wag). Zapis z kropką (min.) to z kolei skrót od słowa minimum.

 

9. Nazywam się Anna Malinowska – Nowak. 
Nazywam się Anna MalinowskaNowak. 
Nazywam się Anna Malinowska Nowak.
Nazywam się Anna Malinowska-Nowak. 

Łącznik (-) jest znakiem wewnątrzwyrazowym, a pauza (—) znakiem interpunkcyjnym. W przypadku pojedynczego słowa (a tak należy traktować nazwiska złożone — chodzi w końcu o jedną osobę, tyle że posługującą się dwoma nazwiskami) trzeba użyć łącznika.

 

10. Mój sąsiad zachorował na Alzheimera. 
Mój sąsiad zachorował na alzheimera. 

Eponimy (czyli słowa utworzone od nazw własnych) są wyrazami pospolitymi, a więc właściwy jest zapis małymi literami.

Inspiracją do testu była książka Łukasza Mackiewicza 497 błędów. Z niej też pochodzą — przytoczone mniej lub bardziej dosłownie — wyjaśnienia. 

497 błędów to must have każdego, kto chce poznać najskrytsze tajemnice polszczyzny (nie tylko te ortograficzne!). Z kodem tekstowni można zamówić książkę z darmową przesyłką.

Z pełnym przekonaniem polecamy!

 

%d bloggers like this: