W którym zdaniu (lub zdaniach) NIE ma błędu? (Uwaga! Przez błąd rozumiemy niezgodność z oficjalną odmianą polszczyzny).

 
 
 

 

W którym zdaniu (lub w których zdaniach) widzisz błąd?

 
 
 

 

Które wyrażenie należy wstawić w puste miejsce: Aby […] naszych klientów, uruchomiliśmy infolinię?

 
 
 

 

W którym zdaniu (a może w zdaniach?) słowo bynajmniej zostało użyte właściwie?

 
 
 

 

Jeśli ktoś wykorzystuje nadarzające się okazje, to mówimy, że:

 
 
 

 

W którym zdaniu (albo w których zdaniach) widzisz błąd?

 
 
 
 

 

W którym zdaniu (albo w których zdaniach) właściwy będzie rzeczownik w liczbie mnogiej?

 
 
 

%d bloggers like this: