Odpowiedzi do quizu Czy przyjaźnisz się z przecinkiem?

W którym zdaniu interpunkcja jest poprawna?

> T

Ile przecinków powinno być w zdaniu Mimo że pada pójdę na spacer?

> 1

W którym zdaniu (lub: w których zdaniach) przecinek nie jest potrzebny?

>
>

W którym zdaniu (lub: w których zdaniach) interpunkcja jest niepoprawna?

>

Które z tych zdań jest/są fałszywe?


W którym zdaniu przecinki są postawione prawidłowo?

>

Który przecinek nie jest potrzebny w zdaniu: Pierwszy, tegoroczny śnieg, po którym można było pojeździć sankami i z którego mogliśmy ulepić bałwana, spadł 1 grudnia.

 
 

%d bloggers like this: