...

Regulamin szkoleń

1. Uczestnik może zapisać się na szkolenie, wypełniając formularz dostępny na stronie http://tekstowni.pl/zapis-na-szkolenie/.

2. Potwierdzeniem chęci udziału w szkoleniu jest zaliczka w wysokości 200 zł dla szkoleń Zostań copywriteremWebwriting oraz 50 zł dla warsztatu Trening krea(r)tywności.

3. Wpłaty należy dokonać w ciągu tygodnia od dnia przesłania formularza. Jeżeli zaliczka nie zostanie wpłacona (i uczestnik nie skontaktuje się z organizatorem w sprawie innego terminu wpłaty), zgłoszenie będzie uznane za nieaktualne.

4. Uczestnik otrzyma zwrot zaliczki, jeśli zrezygnuje z udziału w szkoleniu najpóźniej tydzień przed terminem szkolenia. Po upływie tego terminu zaliczka nie jest zwracana ze względu na konieczność pokrycia przez organizatora kosztów szkolenia (wynajem sali, sprzętu elektronicznego, catering).

5. O rezygnacji udziału w szkoleniu uczestnik powiadamia organizatora drogą mailową, pisząc na adres kontakt@tekstowni.pl. Brak odpowiedzi na mail oznacza, że mail nie dotarł do organizatora. W takiej sytuacji uczestnik powinien ponownie wysłać rezygnację.

6. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Osoba wypełniająca formularz zobowiązana jest do podania pełnych, prawdziwych danych, tak aby organizator mógł przed rozpoczęciem zajęć skontaktować się z uczestnikiem w celu potwierdzenia jego udziału w szkoleniu lub mógł poinformować o zmianach.

8. Drugą ratę płatności za szkolenie uczestnik jest zobowiązany uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia, przed zajęciami.

9. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponosi uczestnik zajęć.

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia. O wszelkich tego typu ustaleniach uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

11. W razie odwołania szkolenia organizator zwraca całą wpłaconą przez uczestnika kwotę.

12. Zapisując się na szkolenie, uczestnik akceptuje zapisy niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

13. Dane osobowe uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby wybranego przez uczestnika szkolenia. Ich podanie NIE jest równoznaczne z subskrypcją newslettera lub zgodą na otrzymywanie jakichkolwiek informacji handlowych.